📸 او یکی از عجیب ترین بچه هایی هستش که تا بحال دیدم. تیزهوش, توانا و با پشتکار.
روز پنج شنبه برای تمرین عکاسی به پارک هنرمندان رفتیم تا با کشف سوژه های محیط، همزمان کادربندی درست و صحیح رو یاد بگیره. در قسمتی ازپارک که بچه ها مشغول به بازی بودند پسر بچه ای روی تاپ نشسته بود و حمید تلاش کرد که ازش عکس بگیره و با دقت و ظرافت یک سوژه‌ی در حال حرکت رو ثبت کرد.
حمید اکنون برای نمایشگاه عکاسی‌اش آماده میشود و با تلاش فراوان در حال تمرین برای نشان دادن هنر عکاسی خود در قاب نگاه مخاطبان است. 

✴️ از زبان مربی داوطلب عکاسی خانه ایرانی دروازه غار.

کانال تلگرام:
🏡 @darvazeghar