✳️همایش طفلان مسلم


🔸پنجشنبه ۲۷ آبان ساعت ۱۷ الی ۱۹

🔸پایینتر از سیدخندان، فرهنگسرای اندیشه


برای طفلان مسلم دیروز می‌گرییم؛

آیا برای طفلان مسلم امروز می‌کوشیم؟


➡️ Life.sosapoverty.org