🔸گفتم: کاش بیدار بشیم 

🔹گفت: این آدمها باید مجازات بشن.

🔸گفتم: بابا این بچه ها مثل ما زندگی نمی کنن. وقتی من از جیب یه بچه هفت ساله چاقو ضامن دار در میارم و بهش میگم مال من میگه باشه.

🔸بهش گفتم خاله چرا این رو تو جیبت گذاشتی آخه؟ گفت خوب باید از خودم مواظبت کنم.

🔸واقعا چرا نمیتونیم خودمون رو جاشون بذاریم؟! فقط تصور کنین که هر روز کلی توهین و تحقیر بشید و از بچگی مجبور باشید کار کنید، اونم تو خیابون، جایی که کلی آدم جور واجور منتظر یک فرصت هستن. کتک کاری و تیغ خوردن قسمتی از زندگیت بشه، بعد به جای قربون صدقه مادر و پدر فحش بشنوین و کتک بخورین چرا این بار درامد کار تو خیابونتون کم بوده.

🔸واقعا فکر کنیم؛

🔸ما یعنی جامعه، انتخاب ها و راه های درستی پیش روشون نذاشتیم. ما با بی مسئولیتی و بی تفاوتی، امکان های درست رو ازشون سلب کردیم. ما مقصریم همه ما چون اونقدر تو ناز و نعمت غرق هستیم که فراموش کردیم شاید اگه ما هم مثل اونا متولد میشدیم از خودمون بار ها سوال میکردیم بابا این همه آدم شیک و خوش رنگ تو خیابون چرا نمیبینن ما رو؟


✅ طفلان مسلم، طرح همیاری در آزاد سازی نوجوانان محکوم به قصاص و تجلیل از خانواده های بخشنده

برای اطلاعات بیشتر به وبسایت بخشش سر بزنید: life.sosapoverty.org


https://goo.gl/fmpx7C

https://telegram.me/darvazeghar