شاد بودن در عید نوروز حق همه کودکان است.
با ما تماس بگیرید: 09396007178 و 55895759
لطفا به اشتراک بگذاریم.
---
شماره کارت واریز کمک ها: 1496 7005 3377 6104، حساب قرض الحسنه بانک ملت شعبه چهارراه کالج، به نام جمعیت دانشجویی امام علی (لطفا در صورت واریز کمک های اهدایی به حساب، شماره پیگیری را به ما بگویید تا برای همین طرح هزینه شود.)