جوانی که در فرصتی اندک، با کمک هم توانستیم مبلغی را جمع کنیم
که دردی از خانواده محترم رضایی (اولیای دم) بکاهیم
و آنان نیز به بزرگی و مهربانی، مُهری بر پرونده قتل زدند
و پیام بخشایش و رحمت را به جامعه دادند.
...
صفر پس از آزادی، تا به امروز بر سر قول خود به تک تک ما مانده و
در حال تلاش برای داشتن زندگی آبرومند است و
فعال در جمعیت... این بار برای نجات جان انسان های دیگر
.
بار دیگر از شما دعوت می کنیم، همراهمان شوید
این بار برای نجات جان چند جوان... چند خانواده... چند جامعه
و برای تجلیل از خانواده هایی که با روحی بزرگ و با دلی پر از مهر 
درس بخشایش دادند و زندگی دوباره به اجتماع
.
در طرح طفلان مسلم... منتظر دیدن تک تک شما دوستان هستیم
بعد از ظهر فردا، تاسوعای حسینی، ساعت 16
...
همچنین در صورت تمایل می توانید، این بار نیز
کمک های مالی -هرچند اندک اما با ارزش- خود را
جهت آزادسازی زندانیانی که به علت عدم توانایی مالی برای پرداخت دیه
در زندان هستند، به شماره حساب مخصوص این امر واریز نمایید:

شماره حساب جم طرح طفلان مسلم در بانک ملت
69740586/41
به نام جمعیت امام علی
...
شماره شبا
IR 59 0120 0200 0000 6974 0586 41
...
شماره کارت
6104337981767088 
به نام جمعیت امام علی
.
.
.
لطفاً این پیام را بگسترانید
تا به دست تک تک کسانی که می خواهند
قدمی برای نجات جان انسانی دیگر، بردارند، برسد
...
سپاس از توجه شما
خانه علم دروازه غار

جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی(ع)