اخبار فعالیت های این مرکز را در صفحه آنها دنبال کنید.
خانه ای ایرانی احمدآباد مستوفی، یکی از خانه های ایرانی جمعیت امام علی (ع) است که به ارائه انواع خدمات آموزشی و امدادی به کودکان کار و محروم از تحصیل در این منطقه می پردازد.
با خانه ایرانی احمدآباد مستوفی تماس بگیرید:
تهران، آزادگان جنوب، بعد از لشگری(مخصوص)، مسیر کندرو فتح و احمدآباد مستوفی، بعد از خروجی شرقی فتح، خروجی احمدآباد مستوفی، بعد از پمپ بنزین، خیابان بسیج، خیابان ولیعصر شمالی، کنار بیمه ملت، پ161، تلفن: 56713550

www.facebook.com/ahmadabadmostofi