طرح مسئله: وضعیت اقتصادی و معیشتی نابسامان خانواده های کم بضاعت همواره مشکلاتی زندگی فراوانی را به خانواده های فقیر وارد ساخته است. در این میان زنان سرپرست خانوار و خانواده های آنان، یکی از قشرهای آسیب پذیری هستند که بیشترین مشکلات را در میان خانواده های فقیر دارا می باشند. نبود کار مناسب برای این زنان، نیازهای بسیار پیش روی آنان و فرزندان شان، عدم آشنایی به حرفه مناسب و اکثرا بی سوادی و کم سوادی مشکلات فراوانی را برای این خانواده ها ایجاد کرده است.
از سوی دیگر بسیاری از آیین... های ملی و مذهبی بازمانده از گذشته های کهن در جوامع وجود دارد که هزینه های هنگفتی را همه ساله به سوی خود جذب می کند. این در حالی است که هدایت این هزینه ها در جهت کاهش و رفع معضلات اجتماعی می تواند بسیاری از این معضلات را در جامعه از میان بردارد و جامعه ای سالم تر را بسازد. همه ساله آیین حج، در میان مسلمانان برگزار می شود و بسیاری از حجاج پس از بازگشت از زیارت هزینه های تجملاتی بسیاری را خرج می کنند که با ذات و نفس عمل حج و اندیشه حج تناقض بسیاری دارد. آیین صفای سعی تلاش بر آن دارد تا با معرفی زنان سرپرست خانوار به حجاج به عنوان هاجر های زمانه که به دنبال تامین معاش فرزندان شان شبانه روز در تلاش و هروله هستند، بخشی از معضلات این گروه از اجتماع را کاهش دهد.
------------------------------------------
چگونگی اجرا و برگزاری طرح: این مراسم همه ساله در ایام حج برگزار می شود. هر سال زنان سرپرست خانوار به حجاج معرفی می شوند و با هدایت هزینه های تجملاتی سفر به سوی این خانواده ها در کاهش معضلات آنان گام های موثری برداشته می شود.
برای اجرای آن از ماه ها قبل دانشجویان عضو این طرح به بررسی و شناسایی زنان سرپرست خانوار می پردازند و نیازهای آنان و خانواده های آنان (از قبیل نیازهای مسکن، اشتغال، آموزش، درمان، بیمه، پس انداز و لوازم زندگی) را شناسایی می کنند. این افراد پس از بازگشت از سفر در صورت تمایل در اجرای این طرح به عنوان خیر با جمعیت همکاری خواهند کرد و با کمک دانشجویان عضو طرح به کاهش معضلات و نیازهای این قشر از جامعه می پردازند.
------------------------------------------
البته هر شخصی می تواند به هر میزانی که مایل باشد به برنامه توانمندسازی مادران سرزمینمان از طریق روش های ذیل کمک کند.
------------------------------------------
روش پرداخت کمک های نقدی:

از طریق شماره حساب 69740586/41 جام بانک ملت

شماره کارت عابر بانک همین حساب:
7088
8176
3379
6104

کد شبا همین حساب:

امکان پرداخت اینترنتی:
جهت واریز کمک‌های خود از طریق رمز دوم کارت های عابر بانک، به آدرس زیر مراجعه فرمایید
Donate.sosapoverty.org/women
------------------------------------------
کمک های غیر نقدی:
اشخاصی که مایل هستند به صورت غیر نقدی در توانمندسازی مادران سرزمینمان سهیم شوند و همچنین اشخاصی که تمایل دارند به صورت داوطلبانه در فعالیت های اشتغال زایی و توانمندسازی شرکت کنند لطفا با شماره روابط عمومی جمعیت امام علی 02188930816 تماس بگیرند.
------------------------------------------
آدرس ایونت فیسبوک صفای سعی:
www.facebook.com/events/179478792383225
------------------------------------------
وبسایت جمعیت امام علی:
http://sosapoverty.org/
------------------------------------------
جمعیت مستقل امداد دانشجویی - مردمی امام علی
آیین صفای سعی
با ما تماس بگیرید:
88930816- 021 (10 صبح الی 17)