یگانه راه آبادانی و پیشرفت یک مُلک، گسترش دانش و دانایی است
و کودکان محلات محروم و حاشیه نشین کشورمان
بیش و پیش از هر چیز به الفبایی از جنس مهر نیاز دارند
تا بر پای اراده خویش بایستند و آینده متفاوتی برای خود بسازند.
در هجوم معضلاتی چون فقر، اعتیاد و خشونت
خانه ای امن و حمایتگر که فرزندان دیارمان را در پناه خویش می گیرد
و گام به گام به سوی نور دانش پیش می برد
فردای امیدبخشی به میهنمان هدیه خواهد داد.

از شما دوست عزیز دعوت می شود
در مراسمی که جهت همیاری در خرید خانه ایرانی دروازه غار تهران
برگزار می گردد، حضور یابید
و
در برافروختن مشعل آگاهی در دل شب های تاریک جهل و بی سوادی
یاریگرمان باشید.
.
.
.
وعده دیدار، جمعه 17 بهمن، از ساعت 16 تا 19
پژوهشکده فرهنگ و هنر
...
اطلاعات بیشتر در
https://www.facebook.com/events/1446882852219807