تنها 24 قطعه ی دیگر از این پازل 187 قطعه ای

به ارزش 45 میلیون تومان باقی است

17 بهمن ماه در مراسم گلریزان خرید خانه علم دروازه غار
از پازل زیر رونمایی شد.
اون روز مبلغ 344 میلیون تومان برای خرید خانه علم کم داشتیم
و از ابتدای مراسم گلریزان تا به امروز
مبلغ 299 میلیون تومان به یاری شما دوستان عزیز
تامین شده است.

باور داریم با قطره های مهر شما دوستان
به زودی می توانیم این پازل را تکمیل
و خبر خوش همیشگی شدن خانه علم و امید
کودکان کار و محروم از تحصیل محله دروازه غار
را به شما و دوستان عزیزمان دهیم.
.
.
.
در مسیر تکمیل پازل مهربانی و امید
همراهمان باشید
و سهمی در خرید خانه علم دروازه غار داشته باشید