‎*شب یلدا و کودکان کار محله دروازه غار*
---
*شادی های مان را در شب یلدا با کودکان نیازمند شهرمان قسمت کنیم.*
---
امسال نیز مانند سالهای گذشته، شب یلدا شادی خودمان را با کودکان محله دروازه غار تقسیم خواهیم کرد. از خیرین محترم دعوت می شود تا در حمایت مالی از برنامه های جمعیت در شب یلدا برای کودکان محله دروازه غار با ما همراه باشند.

خیرین محترم می توانید به مناسبت شب یلدا:

کمک های نقدی خود را از طریق اینترنت (سایت جمعیت امام علی؛ www.sosapoverty.org)، واریز به شماره حساب عابر بانک جمعیت (حساب جاری جام بانک ملت؛ 6104337770031308) و یا واریز در بانک ملت (شماره حساب؛ 577468/94) به دست ما برسانند. (لطفا شماره پیگیری و مبلغ واریزی را به شماره زیر SMS نمائید.)

همچنین برای اهدای کمک های غیر نقدی خود با شماره تلفن (09396007178) تماس حاصل نمایند.

*شادی های مان را در شب یلدا با کودکان نیازمند شهرمان قسمت کنیم.*