سیاوش به من رو کرد و گفت: «عمو من خیلی این بارسا رو دوس دارم. دارم نقاشیشو میکشم، شماره این مسیه چنده؟ میشه شماره دروازه بانو بذارم 80؟ عمو هفتو به اینگیلیسی چجوری مینویسن؟» منم سمت راست بالای صفحه براش نوشتم.

«عمو یازده تا بازیکن بکشم کافیه؟ یا ذخیره هارو هم بکشم؟» گفتم اگه تو کاغذ جا میشه بکش.

گفت: نه یدونه مسیو بکشم کافیه... تازه نقاشیو که کشیدم تموم شد باید بزنیش به دیوارا گفته باشم..

---

حامد نخجوانی؛ از اعضای خانه علم دروازه غار