سپاس فراوان از تک تک کسانی که 
در مراسم گلریزان خرید خانه علم دروازه غار شرکت کردند
و با حضورشان به محفل ما عشق و امید بخشیدند.


به زودی اخبار بیشتری از این مراسم
و گزارش جدید مالی خدمت شما دوستان عزیز
ارائه خواهد شد.
...
مهرتان جاودان
خانه علم دروازه غار
خانه ای برای حمایت از کودکان کار و محروم از تحصیل