نیایش عاشقان، صف به صف ایستادن در برابر تاریکی!

...
نیایشی دیگرگونه خواهیم داشت.

شاید امروز بسیاری از محله های شهر و کشورمان در اسارت فقر و اعتیاد باشند، اما دلیلی ندارد که فریاد بیزاری خود را از گوش دیو افیون دریغ کنیم و ایستادگی مان را به رخ این یزید زمان نکشیم...

آری! حتی در اسارت هم می توان آزاد بود!

در محله ای که از اعتیاد و فقر به سوگ سیاه نشسته، برای نیایشی سپید، گرد هم می آییم...

این همبستگی، آغاز تغییری پر برکت خواهد بود.

از یادمان نرود که حسین و یارانش یک بار در کربلا جان سپردند و تا امروز با پیامشان جاویدند. "نیایش عاشقان" فرصتی است برای به یادگار گذاشتن پیامی بزرگ. پیامی که سال ها پس از ما نیز زنده خواهد بود.

...

زمان: جمعه، 28 تیرماه 1392 ساعت 19:40 تا 20

مکان: فرحزاد تهران

محل قرار: خانه علم فرحزاد تهران: اتوبان یادگار امام، ایثارگران شمالی، بلوار امام زاده داوود، بعد از کوچه رمضانی، کوچه عمویی، درب کرم رنگ

(ساعت 20 از خانه علم به طرف محل برگزاری نیایش در دره فرحزاد حرکت می کنیم.)

 

 ( مراسم دعای آغاز ماه رمضان سال 1392 - پارک اعتیاد زده خواجوی کرمانی )