وقتی خداوند در معصومیت کودکان مثل برف زمستانی می درخشد تو کجایی؟
شاید خداوند در هیچ جای دیگر هستی مثل معصومیت کودکی خودش را اینگونه آشکار نکرده باشد. من گاهی از شدت وضوح خداوند در کودکان، پر از هراس می شوم و دلم شروع می کند به تپیدن... دلم آنقدر بلند بلند می تپد که بهت زده می دوم تا از لای انگشتان کودکان خداوند را برگیرم...
کجایی تو؟ صدایم را می شنوی؟؟....
--------
مادر فرزند را رها کرده و قلب کوچک کودک مدتهاست زندگی را بی محبت مادری لمس می کند...
=====
نوشته اعضای داوطلب خانه ایرانی ملک آباد کرج
خانه ایرانی ملک آباد کرج یکی از خانه های ایرانی جمعیت امام علی است که به ارائه خدمات امدادی آموزشی - فرهنگی به کودکان کار و محروم از تحصیل این منطقه می پردازد.
===
برای همکاری با ما به سایت مان سر بزنید:
www.sosapoverty.org
برای اطلاع از فعالیت های ما به فیسبوک مان بپیوندید:
جمعیت دانشجویی امام علی- علیه السلام
برای تماس با ما با روابط عمومی 23051110 -021 (روزهای غیرتعطیل 10 الی 17) در ارتباط باشید.
.
.
.