به مناسبت گرامیداشت این روز

خانه علم دروازه غار سفارشی از کیسه های دوستدار محیط زیست
با طرح های آسمانی داشت
شما هم می توانید برای مراسم ها، سمینار،ها کنفرانس ها و... 
کیسه ی دوستدار محیط زیست متناسب با موضوع خود سفارش دهید
تلفن هماهنگی سفارش ها: 
09396007178smile emoticon
همچنین ضمن سپاسگزاری از خانه آموزشی زعفرانیه
از شما دعوت می کنیم

امروز جمعه چهارم اردیبهشت ماه
ساعت 14 الی 21
در برنامه ای که به مناسبت این روز 
در خانه آموزشی زعفرانیه برگزار می شود
شرکت نمایید.

نشانی اینستاگرام رصدخانه آموزشی زعفرانیه
https://instagram.com/zaferaniehobservatory

نشانی اینستاگرام کیسه های دوستدار محیط زیست خانه علم دروازه غار
https://instagram.com/sabzindast/

نشانی های خانه علم دروازه غار در فضای مجازی
https://www.facebook.com/darvazeghar
http://darvazeghar.sosapoverty.org/
http://www.darvazeghar.blogfa.com/