15 اکتبر روز جهانی زنان روستایی نام گرفته است طبق اعلام سازمان ملل، هدف از این روز پرداختن به «نقش و تأثیر زنان روستایی، خصوصاً زنان بومی، در بهبود وضع کشاورزی و توسعه روستایی، افزایش امنیت غذایی و مبارزه با فقر روستاها» است.

زنان روستایی یک‌چهارم جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند که در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه نقش و جایگاه مهمی ‌دارند. هیچ زنی روستایی صرفاً خانه دار نیست بلکه پایه اصلی اقتصاد و معیشت روستایی محسوب می شود، اما نظام مردسالارانه، ضعف اطلاعات، کمبود سواد و پذیرش تقسیم کار موجود، باعث شده است که زن روستایی با وجود نقش بی بدیلش در روستا دیده نشود.

زن روستایی قربانی شرایطی است که بر او تحمیل می کنند، به راحتی از تحصیل باز می ماند، تلاشش را نادیده می انگارند و حتی در بسیاری از مناطق محروم کشورمان از حداقل امکانات بهداشتی و پزشکی و آموزشی نیز محروم می ماند؛ مانند روستاهای بسیار محروم در استان سیستان و بلوچستان که به دلیل فاصله زیاد تا اولین مرکز بهداشت، زنان روستایی حتی زایمانشان در کپرها بدون هیچ امکانات بهداشتی صورت می گیرد و به دلیل نبود مدرسه ها در مقاطع بالاتر در منطقه، دختران فقط تا مقطع ابتدایی امکان تحصیل دارند، آن هم اگر ساختمان مدرسه ای وجود داشته باشد و یا دیوار مدرسه ای بر سرشان آوار نشود!

ازدواج های زودهنگام در روستاها نیز از دیگر عواملی است که باعث می شود زنان در روستا از حقوق اولیه خودشان نظیر تحصیل محروم بمانند و به علاوه آسیب ها و فرسودگی های جسمی و روانی بسیار نیز بر آنان وارد گردد و در سن بسیار پایین مسئولیت سنگین اداره زندگی روستایی را به دوش بکشند.

لازم است حتی به مناسبت چنین روزهایی، به زنان روستایی بیشتر توجه شود تا هم سهم آنان در امکانات آموزشی، بهداشتی، پزشکی و ... به عنوان بخش عظیمی از زنان و مادران این سرزمین نادیده گرفته نشود و هم سهم عظیم و مؤثر این زنان در گردش چرخ اقتصاد کشور و تولیدات بومی نادیده گرفته نشده و کاهش نیابد.

https://goo.gl/H7k8FY

 

https://telegram.me/darvazeghar