دوستان عزیزی که قصد تشریف فرمایی به خانه علم دروازه غار را دارید
چه برای اعلام آمادگی جهت همکاری داوطلبانه
چه برای آشنایی بیشتر با این خانه و فعالیت هایش

زین پس، روزهای شنبه از ساعت 13 الی 16 و روزهای پنجشنبه راس ساعت 13 منتظرتان هستیم.