کوچه گردان عاشق، رمضان امسال در کنار آوارگان و کودکان آسیب دیده از جنگ داعش نیز حضور دارند.

به گزارش روابط عمومی جمعیت امام علی، تیم سه نفره از اعضای جمعیت امام علی هم اکنون در کردستان عراق به سر می برند. این تیم اکنون به کمپ های آوارگان در اربیل رفته اند. 
قرار است کمک های شما عزیزان که در ماه های اخیر با نیت کمک و یاری رسانی به آسیب دیدگان جنگ در عراق به دست جمعیت رسیده توسط تیم اعزامی جمعیت، به این خانواده ها برسد. 
بر اساس آخرین گزارش های تیم اعزامی، اکنون کودکان نوزاد بسیاری در کمپهای آوارگان مسیحی و ایزدی از کمبود شیر خشک و فقر غذایی رنج می برند. تیم شناسایی جمعیت در اربیل عراق تعداد زیادی از این کودکان را شناسایی کرده است. 
گزارش های بیشتر در این خصوص به زودی منتشر خواهد شد.
کوچه گردان عاشق
Http://kuchegardan.sosapoverty.org