اینجا، وسط زمین والیبال بارها و بارها به این فکر کردیم که ما اینجا چیکار می کنیم...کنار این همه دختر قد و نیم قد، وسط شور و هیاهوشون، بین تک تک درد و رنج هاشون... بارها پرسیدیم از خودمون که چه فایده، وقتی این حجم انسان درد کشیده رو زمین هست. مگه میشه تو این زمان کم، دنیا رو گلستون کرد؟ بارها زمین خوردیم، پا به پای درد و رنج بچه ها گریه کردیم، کم آوردیم، اما انگار یه نیرویی مدام بلندمون کرد. یه نیرویی مدام رسالت انسان بودن رو یادمون آورد، یه نیرویی از دل خود بچه ها، یه نیرویی از جنس عشق، وقتی مرتب سراغ تمرین رو میگرفتن، وقتی تو زمین بازی می درخشیدن، وقتی تمام مهرشون رو توی کاغذ برامون می کشیدن، حتی وقتی از تُن صدامون از پای تلفن میشناختنمون، وقتی تو همین زمان کوتاه هزار و یک درس جوونمردی بهمون یاد می دادن. یه نیرویی که مرتب امیدوارمون می کرد، تو سختترین روزها، روزهایی که هزار و یک مشکل دیگه تو راه زندگیمون قرار میگرفت، اقتدا میکردیم به صبر و همت دخترامون که با اون حجم درد، میجنگیدن و نا امید نمی شدن و از پا نمی افتادن.

وقتی گام به گام دختری میشدیم که بهترین روز زندگیش روزی بود که اجباری درش نبود، روزی که می چرخید و به همه می گفت دیگه سرکار نمیرم... دیگه فقط میرم مدرسه، میرم سر تمرین... میدونستیم اگه جلسه بعد باز بره سرکار، اگه باز کتاب املاش خالی بمونه، نرسه مشقاش رو بنویسه، بازم بر میگرده، بازم با همون انرژیش بر میگرده و قول میده همه دوستاش رو بیاره سر تمرین.

مطمئن بودیم دخترمون بعد از ازدواج اجباریش بازم برمیگرده و با شیرجه های خوبش همه توپها رو دریافت میکنه، همه توپ هایی که زندگی به سمتش پرتاب میکرد... و بعد بلند میشه وایمیسه. منتظر دریافت بعدی...

شک نداشتیم به دخترا، ولی پر از تردید بودیم به خودمون...که تو راه زندگی، تو سختی ها، چقدر وایمیسیم، چقدر دووم میاریم... چقدر با چنگ و دندون همین یه زمان کوچیک رو نگه میداریم... همین یه قدم کوچیک رو برا بزرگ شدن روحمون، دنیامون و اجتماعمون... 

 خانه ایرانی دروازه غار یکی از خانه های ایرانی جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی است که به خدمات آموزشی و مددکاری به کودکان و نوجوانان می پردازد.

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید: 09396007178 - 55168401

به کانال خانه ایرانی دروازه غار بپیوندید:

http://www.telegram.me/darvazeghar


www.facebook.com/darvazeghar

www.sosapoverty.org