امسال در هفته نخست دیماه
با حضور در سرچهارراه ها و خیابان های شهر و محل کار کودکان
هدایایی به مناسبت یلدا در میان کودکان کار توزیع می گردد
.
.
.
در طرح یلدا با کودکان کار همراهمان باشید.