📢📢خبر خبر 📢📢

 در آستانه لیگ پرشین 95 دعوت هستید به تماشای بازی دوستانه تیم فوتبال نوجوانان پرشین دروازه غار در دیدار با نوجوانان باشگاه انقلاب⚽️⚽️

🏆🏆

https://telegram.me/darvazeghar