امسال با دلهایی منقلب شده و حالی تحویل شده
رویایی دیگر را رقم خواهیم زد...
رویایی که هیچ مادری در سرزمین‌مان از غمِ نان و نام فرزند
زانوی غم در بغل نگیرد و یا کودک خود را روانه بازار کار نکند.
رویای این که هیچ زنی
در فقدانِ حمایت های معنوی و مادّی از خود و فرزندانش
تن به فحشا نسپارد.

آری! در نخستین روزهای سال نو ، آرزویی بزرگ داریم که
با مهر و همراهی شما تحققش ناممکن نیست.
آرزوی این که زنان آسیب دیده از اعتیاد و فقر و خشونت
سرپناهی یابند و اشتغالی امن و آبرومند و مُکفی
تا فردایشان شبیه دیروزهای غمبارشان نباشد.

همچنین امسال می خواهیم در دورافتاده ترین روستاهای ایران
در کنار کودکانمان باشیم.
روستاهایی که کودکانش گاه از ابتدایی ترین حقوق خود
نه تنها محروم که کاملا بی خبرند.

بنابراین سال نو را با امید تحقق بخشیدن به دو هدف
"توانمند سازی همه جانبه زنان در معرض آسیب"
و "توسعه روستایی" آغاز می کنیم.
...
با ما در این مسیر، همراه شوید.
.
.
.
جمعیت مستقل امداد دانشجویی - مردمی امام علی
با ما تماس بگیرید: 23051110 - 021 (10 صبح الی 17)