محله ما ،دروازه غار چهار پارک دارد که کوچکترینش پارک هرندی است. تا چندی پیش این پارک با اینکه کنار خیابان اصلی شهید هرندی قرار داشت و دارد، مرکز فساد و اعتیاد بود. نمیدانم مسئولان محترم چطور شد که به فکر پاک سازی این پارک افتادند ،ولی خوشبختانه از یک ماه پیش با حضور دائمی پلیس در پارک، ما دیگه فساد و اعتیادی در این پارک نمیبینیم و ما هم از این اقدام مسئولان صمیمانه تشکر میکنیم که این پارک را جایی برای بچه ها پارک کردند. ولی یک سوال اینجا پیش می آید و اینکه آن همه معتاد و مفسد کجا رفتن؟ جوابش خیلی ساده است همه بین سه پارک بزرگتر پخش شدند و هرکدام قسمتی از پارک را تصرف کردند و کار خود را با وسعت بیشتری انجام می دهند و مشغول فاسد کردن پارک های جدیدی هستند. ای کاش مسولان یک فکر اساسی می کردند و اینقدر معتادان و مواد فروشان را جابه جا نمیکردند و صورت مساله را پاک نمیکردند و به راستی حلش می کردند. ای کاش یک مکانی را درست میکردند که تمام معتادان و کارتن خواب ها را در آنجا ساماندهی می کردند و موقعیتی را برایشان فراهم می کردند که آنهایی که واقعا دوست دارند ترک کنند و به جامعه بازگردند را کمکشان کنند و به جامعه بازگردانند... البته طرح های زیادی میتوان برای حل این مشکل داد و اگر این طرح هزینه و انرژی زیادی ببرد مطمئناً از این هزینه سنگین اقتصادی و اجتماعی که الان دارد بر دوش جامعه می گذارد، خیلی کمتر است. 

---

مسعود، از اعضای خانه علم