هر موقع که می خواستم در موردت بنویسم آنقدر محاسبه هایم را بهم می ریختی که بی خیال می شدم و می رفتم دنبال کارهای به ظاهر مهمتری که بخشی از زندگی شخصی ام را پوشش می داد.
آنقدر که در مقابلت حقیر بود آموزه هایم ، دنیایم و هر آنچه که فکر می کردم می توانم به تو ببخشم. در واقع آنقدر نداشتم که چیزی نمی ماند برای بخشیدن! شای
د هیچ وقت نفهمی چقدر از تو یاد گرفتم!
تو معنی روح بزرگ هستی! همان استثناهایی که همیشه فقط در موردشان خوانده بودم...
مهربان، دلسوز،مودب با احساس مسئولیتی کم نظیر! از دل محله های حاشیه....

زنگ فارسی است. کتاب تمام شده و فرصت داریم از تخیل های نانوشته با هم صحبت کنیم. وسعت خیال تو از ذهن شکل گرفته من فراتر است . از ربات های پرنده می گویی. ذوق می کنم! تو هم چنان حرف می زنی و من ذره ذره آب می شوم! از پیچ و مهره ها و وسایلی که اگر بود می توانستی ربات بسازی، از ساخته هایت، از همه ی چیزهایی که من داشتم و هیچ قله ای را فتح نکردم! چقدر خوب بلدی....
چشمم از دهانت به دستهایت کشیده می شود، همان دست هایی که نشان رو سیاهی من اند. چه زود دست هایت با روغن، گریس و نان آوری آشنا شده!!!!
کلاس آن روز زودتر تمام شد ترسیدم بترکد بغضی که داشت خفه ام میکرد از تبعیض ها. مدام این جمله با من است. کاش تو جای من به مدرسه رفته بودی، شک ندارم تو آدم خیلی بهتری می شدی!!!

===========
دلنوشته اعضای خانه ایرانی شهناز بندرعباس
«خانه های ایرانی»، نام مراکز امدادی جمعیت امام علی در مناطق حاشیه نشین است که به ارائه انواع خدمات امدادی آموزشی، مددکاری و درمانی و ورزشی و فرهنگی - هنری، تغذیه و... به صورت رایگان به کودکان کار و محروم از تحصیل ساکن این مناطق می پردازد.
تماس با نمایندگی جمعیت امام علی هرمزگان:09377813390