جمعه این هفته 18 مرداد ساعت 18 در ورزشگاه رافی در شرق تهرانخیابان دماوند، مسیل باختر، خیابان گلشندوست، خیابان شهید اینویا

سومین بازی تیم فوتبال پرشین جمعیت امام علی (کودکان کار تحت حمایت خانه علم دروازه غار)

در جام رمضان زیرگروه دسته یک نوجوانان تهران برگزار می شود.

...

اگر دوست دارید به عنوان تماشاچی حامی این کودکان باشید.
برای هماهنگی با 09373129669 (مسئول باشگاه هواداران تیم فوتبال پرشین) تماس بگیرید و ثبت نام کنید.
قابل توجه است که حضور بانوان نیز آزاد است.
امکان تهیه وسیله ایاب و ذهاب از محل خانه علم دروازه غار برای افراد ثبت نامی وجود دارد.
البته ظرفیت ثبت نام محدود است و نیاز به هماهنگی تلفنی می باشد.

.

.

.