جمعه این هفته 92.05.11 یعنی همین فردا، ساعت 3

در ورزشگاه رافی در شرق تهران

دومین بازی تیم فوتبال پرشین جمعیت امام علی (کودکان کار تحت حمایت خانه علم دروازه غار) برگزار می شود.

اگر دوست دارید به عنوان تماشاچی حامی این کودکان باشید

برای هماهنگی با 09373129669 (مسئول باشگاه هواداران تیم فوتبال پرشین) تماس بگیرید و ثبت نام کنید.

قابل توجه است که حضور بانوان نیز آزاد است.

ظرفیت ثبت نام محدود است و نیاز به هماهنگی تلفنی می باشد.

...