سلام بر شما همراه و دوست گرامی ما

...
وقت تنگ است و آخرین فرصت تا 13 دی ماه
داستان از این قرار است:
.
.
.
صفر نوجوانی 16 ساله ساکن یک محله معضلخیز و محروم بود
که نادانسته خانواده دیگری را داغدار کرد.
او از محله ای است که خشونت آنجا عادی شده است.
گذاشتن چاقو در جیب برای بازی کودکان عادی است.
یکی از آن محله هایی که در آن نداشتن سلاح سرد، تعجب برانگیز است.
پدر صفر یک کارگر زحمت کش است که ضایعات جمع آوری می کند.
صفر از سن 12 سالگی نان آور خانه هم بود.
یکی از روزها در حدود 6 سال پیش، در یک نزاع خیابانی در محله
و از سر کودکی و بی خبری اش به راهی می رود که بی بازگشت است.
...
او هم زندگی خود و خانواده اش را به تباهی می کشد
و هم خانواده نوجوان دیگری را داغدار می کند.
اکنون 6 سال از آن اتفاق گذشته است و و صفر پشیمان از کرده خویش است.
و از همه این سالها جز رنج برای خانواده فقیر او و جای خالی دردآور فرزند
برای خانواده مقتول چیزی باقی نمانده است.
...
وی را در این مدت چند بار تا پای چوبه اعدام برده اند تا قصاص شود
ولی خوشبختانه این اتفاق هنوز نیفتاده است.
باشد که فرصتی باشد برای بخشش یک انسان و بازگشت انسانی به زندگی

 =========================
خوشبختانه با تلاش های صورت گرفته توسط گروه های رابط
خانواده مقتول رضایت داده است
که حاضر است در قبال دریافت 200 میلیون تومان دیه او را ببخشد
و از قصاص او بگذرد.

بخشی از این مبلغ تاکنون توسط خیرین تامین شده و

هنوز 130 میلیون تومان دیگر باید تهیه شود

تا صفر بتواند سفری دوباره به این دنیا داشته باشد.
سفری که این بار دیگر می خواهد به گونه ای دیگر بسازدش.
این مبلغ را باید تا 13 دی ماه 1392 تامین کنیم.
این آخرین فرصت آزادی برای اوست.
=========================
مادری پیر و رنجور، پدری رنج دیده از خانواده ای کم درآمد،
خواهرش چشم انتظار دستان پر مهری هستند
 تا شاید دوباره نان آور خانواده شان را به آغوششان باز گرداند.
امید آنکه با دستان پر مهر شما لبخند، به لبان خانواده ای بنشیند
که کودکش در کودکی خطای نادانسته ای کرده است.
=========================
هر کس از ما کافی است مبلغی اندک برای آزادی «صفر» هدیه دهد.
حتی اهدای 1000 تومان نیز می تواند در این کار ارزشمند باشد
و هزینه آزادی جان یک انسان شود.
که گذشتگان گفته اند: «قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود.»
اگر 13 هزار نفر به این حرکت بپوندند
و هرکدام فقط 10هزار تومان کمک کنند
هزینه آزادی «صفر» تامین می شود.
لطفا هر کداممان هرچه قدر که می توانیم برای آزادی او کمک کنیم
و
همین اکنون دوستانمان را نیز برای شرکت در این کار نیک دعوت نماییم
تا افراد بیشتری برای کمک بیآیند.
=========================
شماره حساب جمع آوری کمک ها برای آزادی «صفر»
شماره حساب جام بانک ملت: 41 / 69740586
شماره شبای حساب:
Ir 59 0120 0200 0000 6974 0586 41
به نام «جمعیت دانشجویی امام علی (ع)»
=========================
امکان واریز کمک ها از طریق وبسایت جمعیت امام علی از
اینجا
لطفا در قسمت "در چه زمینه ای مصرف شود" بنویسید: « آزادی صفر از زندان»
========================
جمعیت مستقل امداد دانشجویی
مردمی امام علی (ع)
با ما تماس بگیرید: 23051110
021
WWW.SOSAPOVERTY.ORG

.
.
.

لطفا این پیام را بگسترانید
تا بدست تمام آنانکه زندگی یک انسان برایشان مهم است، برسد
که فرصت ما اندک است.
...
با تشکر از توجه شما