مسولین شهری از سازمان های مردم‌نهاد می‌خواهند مردم را تشویق کنند که به کودکان خیابانی کمک نکنند.
اما چقدر این راه حل مشکل کودکان کار و خیابان را حل می‌کند؟
سال‌هاست که این نوع نگاه مسولین به کودکان کار و خیابان باعث شده ساختاری ایجاد شود که مامورین سد معبر شهرداری به دستگیر کردن کودکان کار می‌پردازند و سپس آنها به مراکز قرنطینه‌ی بهزیستی منتقل می‌شوند تا زمانی که خانواده‌های آنان به این مراکز مراجعه کنند و با داد و بیداد فرزندان خود را پس بگیرند. در این فرآیند خیلی هم کودکان در امان نیستند و مورد تنبیهات بدنی شدیدی هم قرار می‌گیرند.
یکی از دلایل این چرخه‌ی معیوب، این است که اشتباهاتی در مورد درآمدهای نجومی کودکان کار رایج است. گروهی از مسولین فکر می‌کنند که اکثر خانواده‌های کودکان به دلیل طمع، کودکان خود را به کار وامی‌دارند در حالی که درآمدهای بسیار زیاد دارند. 


اما واقعیت این است که درآمد این خانواده‌ها بسیار کم است و تا زمانی که نیاز مالی خانواده پابرجا باشد، کودکان به شکلی کار می‌کنند. دستفروشی شاید یکی از کم‌خطرترین کارها باشد. چرا که در صورتی که به کودکان در خیابان کمک نشود رو به کارهایی همچون فحشا، زباله‌گردی و پخش مواد مخدر می‌آورند. متاسفانه موارد زیادی از این دست مشاهده شده است اما کودکی که به خاطر ترس از دستگیری، دیگر کار نکند، تقریبا مشاهده نمی‌شود!!!!
حتی در موارد اندکی که خانواده‌های کودکان کار و خیابان درآمدهای زیادی دارند هم، دستگیر کردن کودکان فایده‌ای ندارد، چرا که در این شرایط اعتیاد و باندهای کودکان کار، باعث ادامه‌ی کار کودکان می‌شوند. با توجه به قانون فعلی نمی‌توان حضانت را از پدر کودک سلب کرد.
بدون شک هزینه‌هایی که صرف استخدام مامورین سد معبر و دستگیری کودکان می‌شود اگر برای آموزش کودکان کار و توانمندسازی خانواده‌های آنان می‌شد، امروز کودکان کار کمتری داشتیم.

نوشته ایلیار رابط؛ مدیر خانه ایرانی فرحزاد جمعیت امام علی
خانه ایرانی فرحزاد یکی از دفاتر جمعیت امام علی است که به ارائه انواع خدمات مددکاری و آموزش رایگان به کودکان کار و محروم از تحصیل ساکن این منطقه از تهران می پردازد.
با ما تماس بگیرید: 88930816
روابط عمومی مرکزی جمعیت امام علی