*** در مورد پذیرش داوطلبان همکاری***


دوستان جان لطفا توجه بفرمایید.

جلسه پذیرش سه هفته برگزار نخواهد شد و  بعد از اون یعنی پنجشنبه هفدهم دی ماه، به امید خدا، جلسه پذیرش گروهی است.


لطفا در صورتیکه از دوستانتون کسی میخواد بیاد، حتما قبلش با ما هماهنگ کنید.

ممنونم

:)