خانه علم جایی است برای تحصیل کودکانی که به هر دلیل از ادامه تحصیل محروم مانده اند. خانه علم محله دروازه غار تهران در تابستان 1390 و پس از چند سال فعالیت دانشجویان جمعیت در این محله و در راستای طرح کودکان بی کتاب و پس از اجرای موفقیت آمیز این طرح در محله خاک سفید تهران در سالهای اخیر راه اندازی شده است.
در خانه علم محله دروازه غار تهران کودکانی به تحصیل می پردازند که سالها آرزوی رفتن به مدرسه را داشتند و به دلایل مختلف از این آرزو محروم بودند. برخی از این دلایل را می توان به شرح زیر نام برد:
1- نداشتن شناسنامه
2- کار اجباری کودکان
3- بی سوادی والدین و یا ولی کودک
4- نداشتن سرپرست مناسب و عدم اهمیت دادن والدین به آموزش کودکان
5- فقر فرهنگی موجود در خانواده و محله
در حال حاضر خوشبختانه تعدادی از این کودکان به آرزوی خود رسیده اند و در خانه علم مشغول به تحصیل هستند. البته هنوز کودکان بسیار دیگری در این محله هستند که به کمک ما نیاز دارند. به طوری که در شناسایی های اولیه در سال گذشته بیش از 300 کودک نیازمند کمک در این محله شناسایی شدند که بسیاری از آنان کودکان کار و محروم از تحصیل بودند.
امروز در خانه علم کوچک محله دروازه غار کارهای بسیار بزرگی انجام می شود و دلهای کوچکی به اندازه یک دنیا شاد می شوند. این کار، همه و همه به همت دانشجویان عاشقی انجام شده است که قلب های خود را در کف دستان شان گرفته اند تا معلم کودکانی باشند که سالها در آرزوی مدرسه شب را به صبح می رساندند.
متاسفانه این کودکان البته هنوز باید به دلیل مشکلات خانوادگی شان، به کار اجباری و بسیاری مشکلات دیگر تن در دهند. که امیدواریم اندک اندک قدم های بزرگی برای آنان برداریم.
یکی از مهمترین کمک هایی که به آنان می شود، در مورد کودکانی است که شناسنامه نداشته اند و به همت جمعیت و طرح کودکان بی کتاب برای آنان شناسنامه تهیه می شود تا بتوانند به مدرسه بروند و به طور رسمی درس بخوانند. پیش از رفتن به مدرسه نیز به کودکانی که اجازه ثبت نام در مدارس آموزش و پرورش را ندارند، آموزش های تحصیلی در خانه علم ارائه می شود. درصدد هستیم برای جلوگیری از کار اجباری آنان نیز کاری صورت دهیم که یاری همه مردم و دانشجویان آگاه را می طلبد.
می توانید از این پس داستان های کودکان خانه علم دروازه غار و خاطرات معلمان آنان و همه شادی ها و غم هایی را که دانشجویان در این خانه می بینند و لمس می کنند در این صفحه مطالعه نمائید. با لایک این صفحه به جمع حامیان خانه علم محله دروازه غار بپیوندید.
همواره همه برنامه های خانه علم محله دروازه غار در این صفحه اطلاع رسانی می شود و همه دانشجویان و مردم خیر و علامند به نیکوکاری می توانند در این برنامه ها شرکت کنند و با ما در یاری این فرشته های کوچک عشق همراه شوند.