در سال جدید تحصیلی برخی از کودکان خانواده های مهاجر افغان به دلیل عدم توانایی در تامین هزینه های تحصیل مانند شهریه ثبت نام و هزینه های روپوش و لوازم التحریر و کیف و کتاب مدرسه با مشکل حضور در مدارس و احتمال محرومیت از تحصیل روبرو هستند.
اکنون جمعیت دانشجویی مردمی امام علی در نظر دارد تا تعداد چهارصد نفر از این کودکان را ''حمایت مالی'' کند تا بتوانند در مدارس رسمی آموزش و پرورش به تحصیل بپردازند.
برای هزینه شهریه از هر یک از این عزیزان در حدود دویست هزار تومان و برخی از مدارس مبالغ بسیار بیشتری طلب کرده اند.
در تامین هزینه شهریه ثبت نام کودکان افغان با جمعیت امام علی همراه شویم تا آنها هم به مدرسه بروند.
 ==========
لینک درگاه اینترنتی ویژه حمایت از تحصیل کودکان افغان محروم از تحصیل


http://donate.sosapoverty.org/?site=23
 ==========
شماره کارت عابر بانک
6104337770031308
به نام جمعیت دانشجویی مردمی امام علی
==========
شماره روابط عمومی مرکزی: 88930816