خانه علم دروازه غار، در سال 1390 و پس از چند سال فعالیت دانشجویان جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی(ع) در این محله، فعالیت خود را آغاز کرد.
این خانه، حمایتگر کودکانی است که به دلایل مختلفی چون نداشتن شناسنامه، کار اجباری، بی سوادی ولی کودک، فقر فرهنگی خانواده و محله و... محروم از تحصیل هستند و در آرزوی رفتن به مدرسه.


در حال حاضر حدود 100 نفر از این کودکان، در خانه علم دروازه غار مشغول به تحصیل هستند و از خدمات دیگر خانه علم بهره مندند.
البته شایان ذکر است هنوز تعداد بسیاری از کودکان محله نیازمند حمایت هستند. ( طبق شناسایی های اولیه محله، حداقل 300 کودک )
...
امروز در خانه علم کوچک محله دروازه غار کارهای بسیار بزرگی انجام می شود و دلهای کوچکی به اندازه یک دنیا شاد می شوند.
این امر، تنها به همت دانشجویان و مردم عاشقی میسر گردیده است که قلب های خود را در کف دستانشان گرفته اند
تا معلم و همراه کودکان کار و محروم از تحصیل باشند.
...
خلاصه ای از مهمترین فعالیت های خانه علم درواز غار عبارتند از:
- گرفتن شناسنامه برای کودکان بدون شناسنامه تا بتوانند به مدرسه بروند و به طور رسمی درس بخوانند.
- فراهم نمودن امکانات تحصیل کودکانی که از حق مدرسه رفتن و درس خواندن در مدارس آموزش و پرورش رسمی کشور، محرومند.
- ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و تلاش برای بهبود وضعیت تغذیه کودکان
- آموزش هنرها و ورزش های مختلف در جهت استعداد یابی و توانمند سازی کودکان
- تلاش برای جلوگیری از کار اجباری کودکان
و...
تمام این فعالیت ها، حضور آگاهانه و عاشقانه تک تک مردم و بخصوص دانشجویان را می طلبد
.
.
.
بدین منظور از شما دوستان عزیز هم دعوت می کنیم
در این مسیر همراه و همدل با ما
و در خرید این خانه سهمی داشته باشید