داند آنکس که آشنای دل است...که صفای خط از صفای دل است 

دست خط های زیبای دروازه غار

به درخواست دانش آموزان و به همت معلمین داوطلب، روزهای دوشنبه کلاس خوشنویسی در خانه علم دروازه غار برگزار می شود.

خوشنویسی با خودکار علاوه بر ایجاد انگیزه و مهارت در زیبایی نوشتار به تمرکز بهتر دانش آموزان کمک میکند، چنان که دانش آموزان سال اول نیز تمایل بسیاری به شرکت در این کلاس دارند.


برای بازدید و اعلام آمادگی جهت همکاری داوطلبانه در خانه علم دروازه غار، هر پنجشنبه ساعت 13 منتظرتان هستیم.

تلفن جهت هماهنگی: 02155168401- 09396007178