و چنانچه یک برگ درخت نمی تواند بدون آگاهی خاموش همه ی درخت زرد شود، یک خطاکار نیز نمی تواند بدون خواست پنهانی همه شما مرتکب خطایی گردد.


جبران خلیل جبران


⚠️ پی نوشت: خطای یک کودک، خطای همه جامعه است.


#اعدام_کودکان


goo.gl/ed656z

〰〰〰〰〰〰

🆔 @imamalisociety