همانطور که می دانید خانه ایرانی (علم) دروازه غار تهران یکی از مراکز امدادی - آموزشی جمعیت امام علی(ع) در محله های حاشیه است که در منطقه شوش در جنوب تهران واقع شده و از سال 1390 به صورت مستمر به آموزش کودکان کار و محروم از تحصیل پرداخته است.

این مکان از سال 90 تاکنون 3 بار این مرکز به علت استیجاری بودن، کوچک بودن و نامناسب بودن فضای آموزشی تغییرمکان داده است. در منطقه دروازه غار بیشتر خانه ها قدیمی هستند و کمتر فضای مناسب آموزش پیدا می شود.
در ابتدای سال 93 پس از جستجوی فراوان خانه ای را در این محله پیدا کردیم که فضای مناسبی برای تبدیل شدن به یک مرکز آموزشی داشت.
با تلاش نیروهای داوطلب این مرکز بازسازی شد و در حال حاضر بیش از 100 کودک کار و محروم از تحصیل در آن خدمات آموزشی مستقیم می بینند.
پیشنهاد خرید خانه ایرانی دروازه غار نخستین بار در سال 91 مطرح شد و در آن زمان فراخوانی برای خرید این خانه ایرانی منتشر کردیم که با یاری مردم نیکوکار تاکنون 250 میلیون تومان برای خرید این مرکز جمع آوری شده است.
اخیرا تصمیم گرفتیم با امید به حمایت همیشگی مردم از جمعیت امام علی نسبت به خرید این مرکز اقدام کنیم.

قرارداد این مرکز اخیرا به مبلغ 833 میلیون تومان امضا شده است و اکنون می خواهیم دست در دست هم با تکیه بر قطره های مهر شما این مرکز را خریداری کنیم.

طبق قرارداد تنظیم شده، 250 میلیون تومان تاکنون پرداخت شده و 90 میلیون تومان نیز بابت هزینه رهن فعلی مرکز نزد مالک می باشد.
از 493 میلیون باقیمانده، نخستین سررسید چک پرداختی بعدی اول اسفند93 است و کل مبلغ باید تا پایان فروردین 94 پرداخت شود.


هر یک از ما می توانیم با پرداخت «10هزار تومان، معادل 40 سانتی متر مربع» خانه ایرانی را خریداری و اهدا کنیم.
اکنون نزدیک به 50هزار قطعه 40 سانتی مترمربعی منتظر دستان پر مهر شما هستند.
هر کس از یک قطعه تا هر چقدر توان دارد می تواند خریداری و هدیه کند.
همچنین به دوستان مان خبر دهیم و از آنان دعوت کنیم. با این کار، همه ما برای همیشه در آموزش کودکانی که در این خانه تحصیل خواهند کرد،سهمی خواهیم داشت،حتی به اندازه چند سانتی متر مربع.