مژده    مژده

از این به بعد امکان خرید آنلاین
کیسه های دوستدار محیط زیست تولید خانه علم دروازه غار
**سبزین دست**
از طریق سایت شهر کتاب میسر شد.

کیسه با طرحی که در عکس مشاهده میکنید، ارسال خواهد شد.
سپاس از مسئولین شهر کتاب که چنین امکانی را فراهم آوردند.

می توانید کیسه ها را از آدرس زیر خریداری فرمایید:

http://shahreketabonline.com/products/publication/5954