خداوند بر ما و بر جامعه ما رحم کند.

ریحانه بر دار شد.
تسلیت می‌گوییم .
به تمامی انسان‌هایی که از بی‌اخلاقی موجود در جامعه خسته شده‌اند.
به تمامی انسان‌هایی که به دنبال گسترش اخلاق، فرهنگ و عدالتند
و
وای بر آنانی که با طناب دار دیگران زندگی می‌کنند.

وای بر آنانی که از سفت شدن طناب دار بر گردن دختری هراس ندارند
وای بر آنانی که در رقصیدن دختری بر طناب دار، جشن پیروزی کمپینشان می‌شود.
هراس من باری همه از مردن در سرزمینی است که در آن مزد گور کن از بهای جان آدمی افزون است.