دوستان و همراهان گرامی ، گاهی در بین تمامی دردها و رنج ها و سختی هایی که میبینیم یا می شنویم، اتفاقاتی میتونه جان تازه ای برای ادامه دادن بهمون بده...

دیروز فاطمه دختر نوجوون زیبای ملک آبادیمون که در کودکی در محل کار یکی از دستاشو از دست داده بود صاحب دست جدید شد.

دقیقا پارسال تو شناسایی های کوچه گردان بود که این خانواده شناسایی شدند در حالی که در رنج و ناامیدی مطلق بودند...پدر از بد حادثه زمین گیر و به گفته پزشکان رو به فوت و کودکان غمگین و حتی محروم از تحصیل...
یکسال گذشت...
هر 4 خواهر و برادر دارن تو خونه علم درس میخونن،پدر رو به بهبود و فاطمه صاحب دست جدید شد...
دیروز نوجوون زیبای ما از خوشحالی سر از پا نمیشناخت.

میخوام بگم ما خاک پای اون انسانهای شریفی هستیم که به عنوان خیر هزینه های پزشکی و دست فاطمه رو تقبل کردن. 
خاک پای تمام بچه های خستگی ناپذیر تیم پزشکی خونه علم که در تمام این یک سال پیگیر مراحل کارهای پزشکی فاطمه بودن و مرتب راه کرج به تهران رو به عشق این فرشته طی کردند.
و خاک پای معلم های پرتلاش خونه علم هستیم که همیشه به فاطمه اعتماد به نفس دادن و حمایتش کردند.

دیروز که مادر فاطمه با گریه از پشت تلفن از خاله الهه ی نازنین ،تشکر می کرد میشد ایمان آورد که لحظه لحظه لبخندهای فاطمه ی ما ثروتی ست برای تمامی اهالی خونه علم...

ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﺮﺍﻫﯽ ﺑﺎ این فرشتگان خداوند ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻣﻠﮏ ﺁﺑﺎﺩ ﮐﺮﺝ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
۰۲۶۴۵۲۶۴۲۳۵
ﻫﻤﭽﯿﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺬﯾﺮﺵ ، ﺑﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻗﺒﻠﯽ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻭ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺍﺯﺳﺎﻋﺖ ۹ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ۱۲ ﻭ ﺍﺯﺳﺎﻋﺖ ۱۳ ﺗﺎ ۱۶ ﻋﺼﺮ ﺩﺭ ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﮔﺮﺍﻣﯿﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﺑﻮﺩ

به امید دیدار .