صبح دوشنبه ۹۴/۲/۷ مدیر امور مالی جمعیت امام علی اعلام کرد مبلغ مورد نیاز جهت خرید خانه برای فرزندان و همسر مرحوم یونس عساکره، تأمین شد. خواهشمند است دیگر بابت این موضوع مبلغی واریز نفرمایید.

یونس عساکره که بود؟
در واپسین روزهای سال گذشته، یونس عساکره، دستفروش خرمشهری، در شهرداری خرمشهر پس از آنکه هیچ پاسخی در خصوص جمع آوری دکه اش که تنها منبع تامین درآمد او و خانواده اش بود، دریافت نکرد، خودسوزی کرد. متاسفانه تلاش های پزشکان برای نجات جان او اثر نداشت و یونس چشم از جهان فروبست در حالی که همسر و دو فرزند خردسالش را تنها گذاشت.

جمعیت امام علی به پیشنهاد مردم و پس از بررسی شرایط خانواده یونس، تصمیم گرفت خانه ای برای سرپناه فرزندان و همسر وی به نام این عزیزان، و با کمک مردم خریداری نماید.
کل هزینه خرید این خانه از محل کمک های مردمی تامین شد.

یقینا کوتاهی های صورت گرفته از طرف سازمان های مسئول در حق یونس از یاد مردم نخواهد رفت و هنوز یونس های بسیاری در آتش فقر می سوزند... کاش همه ما مسئولانه تر رفتار کنیم.