امروز بچه های پیش دبستان خانه علم کلاس اولی شدن...
قراره که خوندن و نوشتن رو پیش خودمون یاد بگیرن...
نیما.امید.نوید.حدیثه و سمیر، از بچه های ثابت خونه علم هستن که حدود 1 سال مهد کودک بودن.4 ماه پیش دبستانی و امروز هم اولین روز کلاس اول دبستان...
سر کلاس درس و پشت میز نشستن..و هدیه گرفتن کتاب.کیف و لوازم التحریر...برقی رو به چشماشون اورده بود که خونه ی پرنورمون رو امروز روشن تر از همیشه کرده بود...
امروز بچه ها لذتی رو تجربه کردن که ممکن بود هیچ وقت براشون اتفاق نیفته...

به امید شادی تمام کودکان سرزمینم...
زهرا؛ از مربی های خانه علم دروازه غار