شاید اینجا تنها جایی باشه که

وقتی کلاس کنسل میشه... همه ی بچه ها ناراحت میشن
وقتی کلاس تموم میشه و موقع خونه رفتنه... بچه ها دلشون نمی خواد برن
شاید اینجا تنها جایی باشه که

تقریبا اکثر مربیا... هدیه های زیادی رو از بچه ها گرفتند

و این هدیه ها در عین سادگی، اونقدر ارزشمندند که قابل وصف نیست
از نقاشی... تا نامه... از کاردستی ای که با مواد زائد ساخته شده
تا دستبندی که حاصل روزای اول کلاس زیورآلاته
تا حتی جای دست های کوچولوشون که سر کلاس نقاشی رنگی بوده
و وقتی بی هوا بغلت کردند، افتاده روی لباست
...
شاید اینجا تنها جایی باشه که
وقتی نشستی و داری با مهمونایی صحبت می کنی که
دفعه اوله اومدند به خونه...
یکی از بچه ها، ناگهان میاد و بغلت می کنه و می بوسدت
و می پرسه "اینا چی ان؟"
و اشاره می کنه به مهمونایی که با تعجب دارند این صحنه رو تماشا می کنند
...
البته شاید هم اینجا... به چشم خیلیا فقط یه خونه باشه
اما
اینجا... این خونه... این خونه علم
خونه امید ماست
و
من ایمان دارم
اینجا، خونه خود ِ خداست
.
.
.
خانه علم دروازه غار
خانه ای برای حمایت از کودکان کار و محروم از تحصیل