این کوچولوها شاگردان کوچک «خانه ایرانی لب خط شوش تهران» هستند...
جایی که کودکان کار حالا امیدوارانه در پی زندگی زیباتری می گردند.
آنها هنوز هم سرکار می روند ولی ساعاتی از هر روزشان را برای آموختن به خانه ای می آیند که در آن عشق و امید چیزی بزرگترین درسی است که ده ها معلم داوطلب به کودکان می آموزند.
خانه ایرانی لب خط یکی از خانه های ایرانی تازه تاسیس جمعیت امام علی است. این خانه به یاری همه ما برای امدادرسانی هرچه بهتر به کودکان تحت حمایت خود نیاز دارد.
«خانه ایرانی» نام مراکز جمعیت امام علی در مناطق محروم و حاشیه است، که به ارائه انواع خدمات امدادی (آموزشی، درمانی، هنری، تغذیه، ورزشی، روانشناسی، مددکاری و...) به صورت رایگان به کودکان کار و محروم از تحصیل می پردازد.
همه اعضای ما داوطلب هستند و رایگان بخشی از زمان خود را برای کودکان شهرشان گذاشته اند.
همه هزینه های خانه های ایرانی نیز از طریق کمک های مردمی تامین می شود.
برای ارتباط با روابط عمومی خانه ایرانی لب خط با 09194804702 و 55072959 تماس بگیرید.
منتظر حضورتان در کنار کودکان سرزمین مان هستیم.