🔆خانه اشتغال دروازه غار با تولید کیسه های دوستدار محیط زیست  برای زنان سرپرست خانوار ایجاد کارآفرینی نموده و علاوه بر آن خدمات پزشکی ، آموزشی و مددکاری نیز به ایشان ارائه می نماید . 

✳️برای تجهیز خانه اشتغال دروازه غار به وسایل ذیل نیازمندیم :✅چرخ خیاطی راسته دوز صنعتی- حداقل سه عدد

✅چرخ سردوزصنعتی- حداقل دو عدد

✅چرخ خیاطی خانگی – حداقل سه عدد

✅اتوبخار مخزن دار - یک عدد

✅کولر دستی- چهار عدد

✅قیچی - سه عدد

✅تامین کف پوش اتاقها به میزان 60 مترمربع


🔵شما نیز می توانید با کمک به تجهیز این خانه در روشن نگه داشتن چراغ امید این خانه برای زنان سهیم شوید :

📞شماره تلفن: 09396007178


https://goo.gl/OLWjXM