یک مدت خیلی طولانی به این فکر می کردم که چرا خدا فقط نظاره گره؟
این همه ظلم و درد و رنج رو میبینه و هیچ کاری نمیکنه؟
این همه بچه، در بدترین فضاها بزرگ میشن، شکنجه میشن
اما خدا کاری نمیکنه!!!

تا اینکه یک دوست عزیزی گفت:
در مجلس ابن زیاد هم هنگامی که او از روی شماتت
به زینب علیهاالسلام گفت:
"دیدی که خداوند با برادر و خاندانت چه کرد؟"
زینب علیهاالسلام در پاسخ فرمود:
ما رأیت الا جمیلا... جز زیبا(یی) چیزی ندیدم،
«ما رأیت الا جمیلا »
...
خدا؛ همان خدای عاشوراست
و دنیا؛ همیشه کربلاست
اما ما "زینب" نیستیم
...
یک روز بالاخره شاهد نتیجه ی تلاش همه ی مهربانان
و فریادرسان مظلومان و رنج کشیدگان خواهیم بود...
و دعا کنیم حتی برای لحظه ای
جزء بی تفاوت ها و نظاره گرها نباشیم
.
.
.
نوشته ای از زینب، عضو داوطلب تیم آموزش
خانه علم دروازه غار
خانه ای برای حمایت از کودکان کار و محروم از تحصی