نازیلا جزء آن دسته از بچه هایی بود که قبلاً یه مدت کوتاه به خانه علم می اومدند و دیگه نمیومدند الان بعد از مدتها دو روزی میشد که دوباره به اینجا اومده بود، در عرض همین یکی دو روز تمام حروف افبا رو یاد گرفته بود.
وسط درس یکدفعه از من پرسید:
خاله پارک بهتره یا خوندن؟ گفتم یعنی چی؟
گفت: میگم اینکه هر روز برم پارک بازی کنم ، ول بچرخم بهتره یا اینکه بیام اینجا درس بخونم؟
با تعجب نگاهش کردم داشت سبک سنگین میکرد که گفت: درس خوندن بیشتر خوش میگذره یا بازی کردن!
گفتم خاله نگاه کن بچه های دیگاه همه خوندن و نوشتن یادگرفتن، بلدند اعداد رو بخونن و بنویسن و بشمارن تو دوست داری سواد یاد بگیری بیا اینجا!
گفت: دستت درد نکنه خاله بیا ریاضی یادم بده دیگه هیچی نمیخوام!
---
زهرا؛ معلم داوطلب خانه علم