دیروز به خانه علم چند تا از بچه هایی اومدن که اون روزای اول که خانه علم تأسیس شده بود می اومدن تا درس بخونن ولی بعد از یه مدت به خاطر رفتن به شهرستان یا از روی تنبلی درس رو رها کردن دیروز وقتی اومدن دیدن که دوستای دیگشون مثل فریبا و ناهید و نگین ....میتونن حروف رو بخونن و بنویسن بهت رو میشد تو چشماشون دید و اصرار داشتن همون لحظه درس رو باهاشون شروع کنیم .......
وقتی درس رو شروع کردیم فریبا اومده بود کنارشون و سعی داشت حروف رو بهشون یاد بده درست مثله یه معلم .....
به یقین همین بچه ها فردای دروازه غار رو به زیبایی رقم خواهند زد و با همین دستهای کوچکشون دستان بچه های دیگر رو خواهند گرفت و تسلیم جهالت نخواهند شد