موضوع دیروز کلاس مهد کودک خانه علم ، پوشاک در فصل زمستان بود. به بچه ها گفتم هوا که سرد میشه چی میشه؟ گفتن: برف می باره بارون میباره. بهشون گفتم پس باید لباس گرم بپوشیم. اگه لباس گرم نپوشیم، سرما میخوریم، اونوقت...
یکی از بچه ها حرفم و قطع کرد و گفت:« اونوقت پول نداریم بریم دکتر»
---
زهرا-مربی مهدکودک خانه علم