🌱 شرکت سامسونگ جهت حمایت از طبیعت  استفاده از کیسه های پارچه ای به جای کیسه های پلاستیکی در فروشگاه های خود را آغاز نموده است.


☘️ این شرکت کیسه های پارچه ای که توسط کارآفرینی جمعیت امام علی (ع) تولید می شود را انتخاب کرده است.

شاید این انتخاب ساده به نظر بیاید ، اما از آنجا که کارآفرینی جمعیت امام علی برای زنان سرپرست خانوار است ، این اقدام شرکت سامسونگ در واقع یک قدم بزرگ برای حمایت از این زنان محسوب می شود و با یک تیر دو نشان زدن است


☘️ از یک طرف پلاستیک کمتری وارد طبیعت می شود و از طرف دیگر با افزایش کار برای زنان تحت پوشش، درآمد آنان افزایش یافته و عملا زندگی خودشان و خانواده آنها شرایط بهتری پیدا می کند . 

☘️ امید است که این حرکت سازنده ، الگویی باشد برای سایر شرکتها و نهادها  که در پی انجام مسئولیت اجتماعی و محیط زیستی خود هستند .

https://goo.gl/YSrak5

〰〰〰〰〰〰〰〰〰

@darvazeghar