حقوق شون را که نمی دهید چرا مالیات از حساب شان برداشت می کنید!؟
---
ما که نفهمیدیم یه دختربچه بی کس و یتیم و بی سرپرست به یه کس نیاز داره که جای پدرش را پر کنه یا به یه شوهر!!!؟؟؟
آخه چطور میشه که قانون ازدواج با دخترخوانده در مجلس کشور ما تصویب میشه؟!
آیا این قانون داره اضافه حقوقی را برای دختربچه بیچاره به حسابش واریز می کنه؟...
آیا این است «فاما الیتیم فلا تقهر» که قرآن از آن فریاد می زند
و می گوید: «امّا تو اى پیامبر! به پاس آن نعمتهاى گران، اینک هرگز یتیم را میازار»؟
آقایان قانون گذار لطفا بجای این قوانین غیر انسانی یه قانونی تصویب کنید که
حقوق پایمال شده کودکان سرزمین مون به اونا پس داده بشه
نه اینکه حق ازدواج با اونها را به سرپرست شان بدهید!!!!!!
آخه چطور!! چنین فکری از چه مغز بیماری بیرون اومده!؟؟؟
.
.
.