حضور جمعیت امام علی در استان سیستان و بلوچستان در قالب برنامه های آموزشی، ورزشی و تامین اقلام

غذایی در برنامه کوچه گردان عاشق

 

#سیستان_و_بلوچستان_آبادم_آرزوست


🆔 @imamalisociety